Andrijanić, Mate

Andrijanić, Mate, hrvatski pomorski kapetan (Bakar, 1783Bakar, 1845). Početkom XIX. stoljeća, kad u Bakru nije bilo javne pomorske škole, podučavao je i osposobljavao na privatnim tečajevima bakarske pomorce. Autor je opsežnog udžbenika Umijeće plovidbe (L’arte di navigare), čiji se rukopis čuva u Gradskome muzeju u Bakru.

Citiranje:
Andrijanić, Mate. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2637>.