STRUKE:

Hrvace

Hrvace, selo i općinsko središte 6 km sjeverno od Sinja, Splitsko-dalmatinska županija; 1577 st. (2011). Leži u Sinjskom polju, na 302 m apsolutne visine. Župna crkva Svih svetih. Na starome groblju nalazi starokršćanskih grobova te kamenoga crkvenoga namještaja urešena pleterom; stećci s lokaliteta Bošnjakove glavice (groblje) upotrijebljeni su 1849. za izgradnju mosta na rijeci Cetini; na lokalitetu Krinj ostatci starokršćanske crkvice i stećci. Poljodjelstvo (pšenica, ječam, kukuruz, povrće); stočarstvo (govedo, svinja, ovca). Tvornica mesnih prerađevina. – God. 1210. zajedno s cijelim područjem Cetinske županije kraljevskom darovnicom dospjelo u posjed splitskog kneza Domalda, a nakon 1226. ponovno pod izravnom kraljevskom vlašću. Na kraju XIII. st. u posjedu knezova Bribirskih, a nakon 1322. pod vlašću kneza Nelipca i njegovih nasljednika. U XV. st. kratkotrajno pod vlašću Frankapana te potom Talovaca. God. 1513. dospjelo pod osmansku vlast. Oslobođeno u Morejskom ratu (1686), Karlovačkim mirom (1699) pripalo mletačkim prekojadranskim stečevinama.

Citiranje:
Hrvace. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26383>.