Hrvatinić, Vuk Vukčić

Hrvatinić, Vuk Vukčić, hrvatsko-dalmatinski ban (??, prije 27. XI. 1399). Sin bosanskog vojvode Vukca Hrvatinića. God. 1391. Ladislav Napuljski imenovao ga je, zajedno s bratom Hrvojem, banom hrvatskim i dalmatinskim za iskazanu vjernost u borbi za ugarsko-hrvatsko prijestolje. Bio je dosljedan pristaša Ladislava Napuljskog u dinastičkim borbama sa Sigismundom Luksemburgovcem, čak i nakon 1394., kada je bos. kralj Stjepan Dabiša pristao na vazalnu vjernost hrvatsko-ugarskom kralju. Ostao je u redovima Sigismundovih protivnika do poraza kraj Knina 1394. kada je pristao uz Sigismunda Luksemburgovca i od njega dobio na upravu grad Ostrožac na Uni u blizini Bihaća (1395). God. 1396. pridružio se kralju u ratu protiv Osmanlija.

Citiranje:
Hrvatinić, Vuk Vukčić. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26388>.