Hrvatsko agronomsko društvo

Hrvatsko agronomsko društvo strukovna udruga, sljednik Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga društva. Utemeljeno je 17. II. 1924. u Zagrebu kao Udruženje agronoma. Prvi predsjednik bio je O. Frangeš. Glasilo društva Gospodarska smotra pokrenuto je 1928., a danas izlazi kao Poljoprivredna znanstvena smotra. Udruženje je 1930. pokrenulo časopis Agronomski glasnik, koji izlazi i danas. God. 1940. u Zagrebu je osnovano Hrvatsko agronomsko društvo, s prvim predsjednikom N. Šermanom, no zbog ratnih je prilika prestalo djelovati 1941. God. 1950. utemeljeno je Društvo agronoma Narodne Republike Hrvatske, koje je poslije preimenovano u Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara. Uspostavom neovisne Republike Hrvatske 1991. Savez je promijenio ime u Hrvatsko agronomsko društvo, koje djeluje kao udruga područnih agronomskih društava i strukovnih udruga agronoma Hrvatske.

Citiranje:
Hrvatsko agronomsko društvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26476>.