Hrvatsko filološko društvo

Hrvatsko filološko društvo (HFD), strukovna udruga osnovana 1950. u Zagrebu, svojim djelovanjem obuhvaća proučavanje, poučavanje i promicanje jezika i književnosti u svim filološkim disciplinama, napose hrvatskog jezika i hrvatske književnosti (kroatistika), ali i drugih jezika i književnosti (anglistika, germanistika, orijentalistika, romanistika, slavistika i dr.). U HFD-u danas djeluje devet odjela: Hrvatski slavistički odbor, Odjel za fonetiku, Odjel za kulturu hrvatskoga jezika, Odjel za metodiku nastave hrvatskog jezika i književnosti, Odjel za rani jezični razvoj, Odjel za orijentalistiku, Odjel za strane jezike te dva najstarija odjela: Odjel za teoriju književnosti i Zagrebački lingvistički krug. Članovi odjelâ djeluju i javno, redovitim predavanjima, tribinama, proslavama značajnih obljetnica, radionicama, znanstvenim i strukovnim skupovima, školskim natjecanjima, medijskim nastupima i napisima, podlistcima, prigodnim zbornicima, izložbama, suradnjom s međunarodnim društvima i dr. HFD osnivač je časopisa Croatica, Govor, Jezik, Književna smotra, Strani jezici, Suvremena lingvistika i Umjetnost riječi, a ima i nekoliko biblioteka u kojima se izdaju knjige.

Citiranje:
Hrvatsko filološko društvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26490>.