Hrvatsko narodno vijeće

Hrvatsko narodno vijeće (HNV), nadstranačka udruga političke emigracije osnovana 1974. u Torontu kao njezino reprezentativno tijelo. Utemeljili su ga Hrvatski narodni odbor, Hrvatski narodni otpor, reformirani Hrvatski oslobodilački pokret, Hrvatska republikanska stranka i ugledni pojedinci, a 1975. pristupile su mu Hrvatska revija, Nova Hrvatska i Studia Croatica. Cilj HNV-a bio je utemeljenje neovisne hrvatske države na cjelokupnomu povijesnom i etničkom prostoru u kojoj će biti suveren jedino hrvatski narod. Najviše tijelo udruge bio je Sabor HNV-a, koji se birao svake druge godine. Od istaknutih emigrantskih organizacija HNV-u nisu pristupili HSS i HOP (frakcija dr. Stjepana Hefera), pozivajući se na svoje isključivo pravo političko predstavljanja hrvatskoga naroda. HNV je prestalo djelovati uspostavom Republike Hrvatske.

Citiranje:
Hrvatsko narodno vijeće. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26509>.