TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hunan

Hunan [xu~], pokrajina u jugoistočnom dijelu središnje Kine, u porječju srednjeg toka Yangtzea; 210 500 km², 71 430 000 st. (1998). Sjeverni dio s jezerom Dongting (Tungting) pretežno je ravan, a južni brdovit. Klima je suptropska. Regulacije rijeka i natapanje velikih područja učinili su Hunan središtem uzgoja riže (2 žetve u godini). Hunan je glavni kineski proizvođač zelenoga čaja. Uzgajaju se i šećerna trska, agrumi, duhan, kukuruz, batate; industrijsko bilje (juta, konoplja, uljna repica). Stočarstvo (svinje, goveda), peradarstvo, pčelarstvo i ribarstvo. Značajna je grana privrede rudarstvo; rezerve ruda antimona i volframa ubrajaju se među najveće u svijetu, a bizmuta, rubidija, fluora (fluorit), barita, mangana, kaolina, cinka, aluminija, olova i grafita među najveće u Kini; ugljenokopi. Obojena metalurgija (po proizvodnji olova, cinka, volframa, elektrolitičkoga aluminija i žive Hunan je među prvima u Kini), kovinska, elektrotehnička, tekstilna, kemijska i prehrambena industrija. Glavni grad Changsha (Ch’angsha) i ostali značajniji industrijski gradovi (Xiangtan, Zhuzhou i Hengyang) leže na obali rijeke Xiang.

Citiranje:
Hunan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26685>.