STRUKE:

andske civilizacije

ilustracija
ANDSKE CIVILIZACIJE

andske civilizacije, naziv za kulture južnoameričkih Indijanaca na području Anda i peruanske obale u razdoblju od III. tisućljeća pr. Kr. do španjolskih osvajanja u prvoj polovici XVI. st. Povijest toga područja dijeli se na doba kada se razvijaju autohtone poljodjelske kulture, o kojima postoje oskudni podatci i poznavanje kojih se temelji na arheološkim iskapanjima i spomenicima, i na doba civilizacije Inka, o kojoj postoje, uz monumentalne spomenike, i zapisi onodobnih španjolskih kroničara. Prve organizirane ljudske zajednice s razvijenim poljodjelstvom, ali koje nisu poznavale keramiku, datiraju se oko 2500. pr. Kr. (lokalitet Huaca Prieta, Peru). U iduća dva tisućljeća kao glavna poljodjelska kultura počinje se uzgajati kukuruz te izrađivati keramičko posuđe i tkanine; postupno se razvija i građevinarstvo. Oko 700. pr. Kr. javlja se na sjeverozapadnoj visoravni Perua razvijena kultura Chavin, koju karakteriziraju visoke građevine, metalurgija i ostali proizvodi umjetničkog obrta. Između 500. i 300. pr. Kr. razvija se više lokalnih kulturnih središta. Zajednička su im obilježja arhitektura, izgradnja kanala za natapanje i poljodjelskih terasa. U prvih nekoliko stoljeća naše ere na obali Perua i u plodnim dolinama izrastaju kulture Moche, Paracas i Nazca. Pučanstvo je gusto naseljeno, a poljodjelska se proizvodnja intenzivira izgradnjom kanala dugih i do 100 km. Podižu se velike piramide od sušene opeke posvećene kultu Sunca i Mjeseca, tkaju ornamentirane tkanine i izrađuje polikromno oslikano posuđe. U drugoj polovici I. tisućljeća razvija se kultura Tiahuanaco, koja širi utjecaj po cijelom Peruu. Takav razvoj pratili su česti plemenski ratovi i naglo društveno raslojavanje. Carstvu Inka prethodila je, oko dva stoljeća, kultura Chimú na sjevernoj obali Perua. Imala je razvijen sustav državne vlasti, na čelu s diviniziranim vladarom, i sustav društvenih klasa, od kojih je temeljna i najbrojnija bilo seljaštvo. Od glavnoga grada Chan-Chana (u blizini današnjega Trujilla), koji je imao nekoliko tisuća stanovnika, sačuvali su se ostatci bedema, piramida, hramova i različitih zgrada. (→ inka)

Citiranje:
andske civilizacije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2680>.