Ibrahimpašić, Ifet

Ibrahimpašić, Ifet, hrvatski rudarski inženjer (Bjelaj, BiH, 1. I. 1929Zagreb, 25. VIII. 1993). God. 1956. diplomirao je na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu i zaposlio se u Naftaplinu, a od 1963. usporedno je radio i na Tehnološkom, odn. Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Doktorirao je 1965., a 1979. postao redoviti profesor. Bavio se naftnim rudarstvom, posebno hidrodinamičkim problemima pri izradbi i osvajanju bušotina, te multidisciplinarnim pristupom pri dobivanju ugljikovodika. Bio je predsjednik Znanstvenoga savjeta za naftu HAZU te Hrvatskoga komiteta Svjetskoga kongresa za naftu i glavni urednik časopisa Nafta. Dobitnik je nagrade »Nikola Tesla« (1987).

Citiranje:
Ibrahimpašić, Ifet. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26879>.