TRAŽI DALJE:
STRUKE:

idiom

idiom (grč. ἰδίωμα: osobitost), neutralan opći naziv za svaki oblik jezika, bez obzira na rang: standardni jezik, razgovorni jezik, jezik kao zajednica narječja ili dijalekata, interdijalekt, dijalekt, mjesni govor. Danas se nerijetko idiom upotrebljava u značenju »konglomerat sustava koji se rabe u danoj društveno-povijesnoj zajednici« za razliku od jezika u saussureovskom smislu kao »sustava«. Idiom se katkada (prema engl. idiom) pogrješno upotrebljava u značenju »teško prevodiv izraz specifičan za pojedini jezik«.

Citiranje:
idiom. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26925>.