Iločki, knezovi

Iločki, knezovi, slavonska i ugarska plemićka obitelj (XIII–XVI. st.). Prvi poznati član te obitelji bio je Gug (Göge) iz XIII. st. God. 1347. njegovi su unuci Lovro (u. 1349), kraljevski zastavnik (1312–42), glavni tavernik (1344–46) te nitranski (1340–48), varaždinski, šopronjski i vaški župan (1347–48), Egidije, Ugrin I., Ivan i Jakov prepustili hrvatsko-ugarskom kralju Ludoviku I. utvrdu Zrin u zamjenu za utvrdu Orahovicu, po kojoj se cijela obitelj prozvala Orahovičkima. God. 1364. obitelj se podijelila na dvije grane: orahovičku (izumrla oko 1430) i iločku (de Wylak, izumrla 1524). Iločka je grana prvotno nosila pridjevak de Palotha i de Galgotz prema istoimenim posjedima u Ugarskoj. Praotac te grane bio je knez Nikola (u. 1367), varaždinski župan (1349), glavni peharnik (1345–51), erdeljski vojvoda (1351–56) i ugarski palatin (1356–67), koji je zajedno s nećakom Ladislavom dobio od hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I. 1364. grad i utvrdu Ilok, po kojem su se njegovi nasljednici prozvali Iločkim knezovima. Među ostale istaknutije članove te obitelji ubrajaju se Bartol I. (u. 1352), glavni peharnik (1351–52); Lovro (u. 1359), glavni peharnik i glavni trpeznik (1352–59); Emerik (u. vjerojatno 1417/18), mačvanski ban (1410–18) i župan baranjski, bodroški, srijemski, tolnski i vukovski; Ladislav (u. vjerojatno 1418), mačvanski ban (1402–?, 1410–18) i župan bodroški, baranjski, vukovski, srijemski i tolnski; Stjepan (u. 1430), mačvanski ban (1429–30); Nikola i Lovro. Povijest Iločkih obilježila je tradicionalna obiteljska politika odanosti dinastijama Anžuvinaca, Luksemburgovaca i Korvina, koje su im omogućile politički uspon od sitnoga plemstva u polovici XIII. st. u jednu od najmoćnijih velikaških obitelji u Hrvatskoj i Ugarskoj druge polovice XV. i prve polovice XVI. st. Bili su vlasnici mnogobrojnih imanja u Križevačkoj, Virovitičkoj, Požeškoj, Srijemskoj, Vukovskoj i Baranjskoj županiji u današnjoj Slavoniji te mnogobrojnih posjeda u srednjovjekovnoj Ugarskoj.

Citiranje:
Iločki, knezovi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27110>.