TRAŽI DALJE:
STRUKE:

iluminacija

ilustracija
ILUMINACIJA, Julije Klović
ilustracija1ilustracija2

iluminacija (kasnolat. illuminatio).

1. Jarka rasvjeta, osvjetljenje.

2. U likovnoj umjetnosti, umijeće ukrašivanja rukopisnih knjiga; zajednički naziv za naslikane ili nacrtane inicijale, minijature i različite ornamente (zastavice, ukrasne motive na marginama i dr.). Iluminacije Biblije i evanđelistara, knjiga namijenjenih obredu prilikom liturgijskih svečanosti, izrađivane su već u kasnoj antici, a poslužile su kao uzor starokršćanskim i bizantskim rukopisima. Tijekom VII. i VIII. st. na otocima Velike Britanije, a poslije i na europskom tlu, iluminacije su obogaćivane raskošnom biljnom i životinjskom dekoracijom te pleternom dekoracijom vezanom uz keltsku i germansku tradiciju (Book of Durrow, VII. st.). Antički su se elementi ponovno koristili u karolinškoj renesansi (Godescalcov evanđelistar, IX. st.). U romaničkoj iluminaciji figuralni su se prizori slikali unutar krakova slova, a bujan bestijarij na marginama (Psaltir sv. Egberta, 980). U doba gotike izrađivane su tzv. drolerije, satirični i groteskni prizori, a na minijaturama se pojavljuju teme iz suvremenoga života. Iluminatorske radionice bile su isprva vezane uz samostane, a od XIII. st. uz skriptorske radionice pri sveučilištima. Kao stvaralačka umjetnička grana iluminacija je zamrla s pojavom tiska u XV. st. (premda su rukopisi ukrašivani i poslije), kada ju je zamijenio najprije drvorez, a potom bakrorez.

Najstariji je predromanički iluminirani rukopis sačuvan u Hrvatskoj Splitski evanđelistar iz VIII. st. Posebno mjesto među iluminiranim rukopisima XI. st. pripada ulomcima Rapskoga evanđelistara, u kojem se pojavljuje najraniji primjer figuralne iluminacije u našim krajevima. U XIV. i XV. st. u Dalmaciji i Istri sve su se više javljala imena domaćih majstora (Jakov iz Zadra 1363; I. Okruglić 1453), a djelovalo je i mnogo iluminatora glagoljskih rukopisa koji su pokazali znatnu slobodu u izvedbi inicijala i figuralnih minijatura; najraskošnije ukrašen glagoljski rukopis je Hrvojev misal s poč. XV. st. Minijature renesansnoga Misala Jurja Topuskoga pripisuju se J. Kloviću.

Citiranje:
iluminacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27120>.