TRAŽI DALJE:
STRUKE:

imisija

imisija (latinski immissio), unošenje neke tvari, osobito plinovitih onečišćivača, najčešće iz nepoznatih, udaljenih izvorišta u neki medij, npr. u atmosferu iznad nekoga teritorija (naselja, grada, države). Imisija se najčešće mjeri kao masena koncentracija (omjer mase onečišćivača i obujma medija) obično u mikrogramima ili miligramima na dm³, L ili m³. Pojam se rijetko upotrebljava jer nije definiran. Suprotno emisija.

Citiranje:
imisija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27174>.