TRAŽI DALJE:
STRUKE:

indikatrisa

indikatrisa (francuski indicatrice < srednjovjekovni latinski indicatrix: pokazivačica), krivulja drugoga reda, koja prikazuje promjenu zakrivljenosti normalnoga presjeka plohe u nekoj njezinoj točki u ovisnosti o smjeru presjeka. Dobiva se tako da se iz točke T plohe u smjeru svake tangente nanese dužina √ | kn | , gdje je kn zakrivljenost normalnoga presjeka plohe u tom smjeru. Krajevi tako nanesenih dužina tvore indikatrisu. Ako ploha ima u točki T Gaussovu zakrivljenost, indikatrisa je za k > 0 elipsa (eliptička točka), za k < 0 par hiperbola sa zajedničkim asimptotama (hiperbolička točka), a za k = 0 par usporednih pravaca (parabolička točka). U diferencijalnu geometriju termin indikatrisa uveo je francuski matematičar Charles Dupin (1784–1873), po kojem se obično i naziva Dupinova indikatrisa.

Citiranje:
indikatrisa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27316>.