informacijska infrastruktura

informacijska infrastruktura, mreže, sustavi i usluge zasnovani na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, koji čine osnovu za razmjenu informacija u različitim pojavnim oblicima (govor, podatak, tekst, crtež, zvuk, nepokretna i pokretna slika) te za njihovu obradbu i uporabu. Mreže se ostvaruju povezivanjem komunikacijskih i računalnih sustava, a omogućuju međusobnu komunikaciju korisnika te njihovu komunikaciju s poslužiteljskim sustavima koji pružaju različite informacijske i komunikacijske usluge. U užem smislu, informacijska infrastruktura podrazumijeva računalne sustave i programsku opremu kojima se oblikuju, obrađuju, pohranjuju, pretražuju, dohvaćaju i raspodjeljuju sadržaji na mreži, a napose na internetu i njegovoj najznačajnijoj primjeni WWW-u (World Wide Web).

Citiranje:
informacijska infrastruktura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27407>.