Angjelinović, Budislav Grga

Angjelinović, Budislav Grga, hrvatski političar (Sućuraj na Hvaru, 14. I. 1886Split, 1. V. 1946). Studirao pravo u Zagrebu, Pragu i Lavovu, a doktorirao u Zagrebu i Lavovu. U Zagrebu završio i studij povijesti i zemljopisa. Pokretač lista Mlada Hrvatska (1907), urednik listova Hrvatska kruna (1906) i Hrvatska država (1918). U razdoblju prije I. svjetskog rata bio pravaški orijentiran. Tijekom I. svjetskoga rata austrijske su ga vlasti više puta uhitile. Organizator i član Narodnoga vijeća SHS, a nakon 29. X. 1918. njegov povjerenik za javnu sigurnost u Zagrebu; organizirao gušenje pobune 53. i 25. pukovnije. Pristupio 1919. novoosnovanoj Jugoslavenskoj demokratskoj stranci i u njoj ostao do 1928; bio istaknuti orjunaš. Nakon skupštinskog atentata na Stjepana Radića 1928., ministar u vladi Antona Korošca. U razdoblju apsolutne vlade kralja Aleksandra Karađorđevića poslanik Kraljevine SHS u Pragu i Beču, jedan je od osnivača Jugoslavenske nacionalne stranke i viđeniji režimski političar. Od 1932. do 1934. bio je ministar bez portfelja i ministar fizičkog odgoja; od 1935. senator. Surađivao u mnogim novinama, najčešće polemizirajući s političkim protivnicima. U emigraciji od 1941., a nakon 1945. vratio se u domovinu.

Citiranje:
Angjelinović, Budislav Grga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2758>.