interesna sfera

interesna sfera, prostor u kojem pojedine političke sile (carstva ili države) nastoje geopolitički dominirati radi ostvarivanja svojih gospodaskih, vojnih i drugih interesa. Svojstvena je političkim silama koje teže širenju moći izvan vlastitih granica, regija ili kontinenata. Suparništva oko podjele interesnih sfera javila su se u doba velikih geografskih otkrića u XV. i XVI. st. (ugovorom iz Tordesillasa 1494. razgraničeni su španjolski i portugalski posjedi u svijetu), a postala su izraženija u doba imperijalizma i svjetskih ratova te tijekom hladnoga rata. U XIX. st. imperijalističke su sile težile stjecanju isključivih prava na pojedinim prostorima (radi iskorištavanja sirovina, širenja tržišta, političkih utjecaja i dr.). Osiguravale su ih jednostranim proglašavanjem (npr. Monroeova doktrina iz 1823. kojom su SAD težile prevlasti u Sjevernoj, Srednjoj i Južnoj Americi) ili međusobnim sporazumima. Najpoznatiji sporazumi o podjeli interesnih sfera ili njihovu uzajamnome priznavanju bili su britansko–njemački o području Gvinejskoga zaljeva (1885), britansko–francuski o Sijamu (1904), britansko–francusko–talijanski o Etiopiji (1906), britansko–ruski o Perziji (1907) i dr. Borba za interesne sfere bila je i u osnovi svjetskih ratova, a nakon 1945. nastavile su je SAD i SSSR. (→ blokovska politika)

Citiranje:
interesna sfera. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27619>.