TRAŽI DALJE:
STRUKE:

intermedijer

intermedijer (franc. intermédiaire, od lat. intermedius: koji je između), kemijski spoj nastao kao međuproizvod pri pretvorbi polaznoga spoja u konačni. U mnogim organskim sintezama lako dostupne i jeftine tvari prevode se u konačni proizvod u više koraka, pa je intermedijer svaka tvar proizvedena u jednom koraku, a služi za daljnju reakciju u idućem koraku. To su npr. derivati benzena (anilin, nitrobenzen, fenol), naftalena (naftoli, naftilamini), antracena (antrakinoni) i sl., a služe u proizvodnji sintetskih bojila i lijekova.

Citiranje:
intermedijer. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27639>.