TRAŽI DALJE:
STRUKE:

interval

ilustracija
INTERVAL

interval (latinski intervallum).

1. Vremenski ili prostorni razmak, međuvrijeme, međuprostor.

2. U matematici, skup svih realnih brojeva x sadržanih između brojeva a i b koji na brojevnom pravcu ispunjava dužinu od a do b. Brojevi a i b nazivaju se granice intervala.

Zatvoreni interval (znak [a, b]) sadržava granice: a ≤ x ≤ b. Često se naziva i segment.

Otvoreni interval (znak (a, b) ili ]a, b[ ili < a, b >) ne sadržava granice: a < x < b.

Poluotvoreni interval sadržava jednu granicu: a ≤ x < b ili a < x ≤ b, a znak za poluotvoreni interval je kombinacija znakova za otvoreni i zatvoreni interval, npr. [a, b) ili [a, b > itd.

3. U glazbi, razmak između dvaju tonova različite visine, a koji mogu zvučati istodobno ili slijediti jedan za drugim. Nazivi intervala proizašli su iz latinskih naziva za redne brojeve, a označavaju razmak između stupnjeva dijatonske ljestvice u odnosu na osnovni ton: prima je opetovanje istoga stupnja, identična je unisonu, sekunda je razmak između dvaju susjednih stupnjeva, terca obuhvaća tri stupnja, kvarta četiri, kvinta pet, seksta šest, septima sedam, oktava osam, nona devet, decima deset, undecima jedanaest stupnjeva, itd. Prema broju cijelih stepena i polustepena koje sadrže, razlikuju se čisti i veliki ili mali i smanjeni intervali, a u tradicionalnome harmonijskome smislu dijele se na konsonantne i disonantne. (→ teorija glazbe)

Citiranje:
interval. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27673>.