TRAŽI DALJE:
STRUKE:

invalid

invalid (lat. invalidus: nejak, slab), osoba kojoj je zbog bolesti, ozljede ili prirođenog nedostatka trajno (djelomice ili potpuno) smanjena sposobnost za rad i samostalan život. Računa se da u svijetu ima oko 20% invalidnih osoba, od kojih polovica treba pomoć zajednice. Briga o invalidima propisana je Deklaracijom Ujedinjenih naroda o pravima čovjeka, kao i u hrvatskim zakonskim aktima. Posebnim propisima određena su prava nekih kategorija invalida (invalidi Domovinskoga rata, ratni vojni invalidi, invalidi rada), a posebno su značajna kategorija invalidna djeca, koju treba što prije medicinski odrediti i obuhvatiti rehabilitacijom, odgojem i izobrazbom. Zbog postupnoga produženja životnoga vijeka sve važnijom postaje i kategorija gerijatrijskih invalida, u kojih osim fizioloških promjena zbog starosti dolaze i posljedice mnogih preboljelih bolesti i ozljeda tijekom života, što često zahtijeva posebne mjere u rehabilitaciji. Osim institucija invalidskog osiguranja i zavoda za rehabilitaciju invalida, pomoć invalidima pružaju i udruge invalida, kao i društva za pomoć pojedinim vrstama invalida.

Vojni invalid osoba je koja je, obnašajući vojnu dužnost u miru ili ratu, zadobila ozljedu ili bolest zbog koje joj je smanjena radna sposobnost. U RH razlikuju se tri temeljne skupine vojnih invalida: ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata, ratni vojni invalidi iz II. svjetskog rata te mirnodopski vojni invalidi. Ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata hrvatski su branitelji kojima je organizam oštećen najmanje 20% zbog rane, ozljede, bolesti ili pogoršanja bolesti, odnosno zbog pojave bolesti u obrani suvereniteta RH, odnosno za vrijeme zatočeništva u neprijateljskome logoru u razdoblju 1991–95. Prema utvrđenomu postotku oštećenja organizma, a sukladno tomu i razini prava, invalidi su razvrstani u deset skupina, od I., u kojoj su invalidi sa 100% oštećenja organizma, kojima je za redovit život potrebna njega i pomoć druge osobe, do X., gdje su invalidi s 20% oštećenja organizma.

Citiranje:
invalid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27704>.