TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ionofori

ionofori (ion + -for), organski spojevi koji olakšavaju prolaz nekog anorganskog iona kroz lipidnu barijeru biološke membrane. Mnogi ionofori antibiotici su bakterijskoga podrijetla. Po funkciji se dijele na nosače iona, koji vezuju specifični ion i potom sami difuzijom prolaze kroz membranu (npr. valinomicin), i na tvorce kanala, koji se trajno ugrađuju u membranu čineći ju propusnom za ione (npr. gramicidin A).

Citiranje:
ionofori. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27755>.