Acheson, Dean Gooderham

Acheson [æ'čisən], Dean Gooderham, američki političar (Middletown, 11. IV. 1893Sandy Spring, 12. X. 1971). Obavljao je visoke dužnosti u administracijama F. D. Roosevelta i H. S. Trumana. Od 1933. bio je podtajnik u Ministarstvu financija, od 1941. pomoćnik državnog tajnika, 1945–47. državni podtajnik, a 1949–53. državni tajnik (ministar vanjskih poslova). Oblikovao je američku vanjsku politiku početkom hladnog rata; 1947. formulirao je politiku vojne i gospodarske pomoći državama ugroženima od komunizma (tzv. Trumanova doktrina) i postavio temelje Marshallovu planu te potaknuo stvaranje Sjevernoatlantskog pakta. Objavio je memoare Prisutan pri nastanku (Present at the Creation, 1969) i nekoliko djela o vanjskoj politici: Sila i diplomacija (Power and Diplomacy, 1958), Korejski rat (The Korean War, 1971) i dr.

Citiranje:
Acheson, Dean Gooderham. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=279>.