TRAŽI DALJE:
STRUKE:

anhidridi

anhidridi (grč. ἄνυδρος: bez vode, suh, prema ὕδωρ: voda), kemijski spojevi koji nastaju kada se jednoj molekuli ili većemu broju molekula kiseline ili (rjeđe) baze oduzme jedna ili više molekula vode. Npr. sumporni trioksid, SO3, anhidrid je sumporne kiseline, H2SO4. Posebnu skupinu čine anhidridi karboksilnih kiselina, opće formule RCO – O – COR′, pa je npr. acetanhidrid, CH3CO – O – COCH3, anhidrid octene kiseline, CH3COOH.

Citiranje:
anhidridi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2791>.