TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ius commune

ius commune [ju:s kom:u:'ne] (lat.: opće pravo), pravo koje je vrijedilo u gotovo cijeloj Europi u srednjovjekovnom i ranome modernom razdoblju. Njegova je podloga rimsko pravo, a potom i kanonsko pravo; srednjovjekovni su ih pravnici tumačili i prilagođivali novim prilikama, pa su te dvije pravne tradicije stopljene u ius commune. Pravo ius commune nazivalo se općim jer se smatralo da se propisi i običajno pravo pojedinih zajednica (partikularno pravo) odnose prema njemu kao pojedinačno prema općemu. No bilo bi pogrješno odnos općeg i partikularnoga prava promatrati kroz kriterije višeg i nižega, odnosno primarnog i sekundarnoga. Opće se pravo primjenjivalo na sve ono što nije bilo pokriveno partikularnim pravom, a taj je prostor bio znatan, posebno u nekim granama prava. Ono je mjestimice prodrlo i u norme partikularnoga prava (npr. statute gradskih zajednica). Osim toga, pravna praksa razvijenih sredina tražila je u pravu ius commune oslonac za ispravno tumačenje i primjenu pravnih odredaba. Ni one sredine koje su prešućivale ius commune (npr. njemačke zemlje prije 1495) ili su njegovu primjenu iz političkih razloga nijekale (npr. Mletačka Republika, zbog mita o samosvojnosti pravnoga poretka) nisu bile otporne na njegov utjecaj, što se vidi u mnogim pravnim institutima i stručnome nazivlju. Iz navedenih je razloga ius commune integralni dio pravnoga poretka svih razvijenih europskih država spomenutoga razdoblja, pa ga tako treba i proučavati. Kanali kojima se širilo ius commune bili su višestruki: ono se predavalo na sveučilištima pa je činilo osnovu izobrazbe svakoga profesionalnoga pravnika, širilo se preko stručne literature, prenosilo se kroz koncepte i termine u pravnome prometu itd. Utjecaji ius commune očiti su i u mnogobrojnim hrvatskim pravnim vrelima srednjovjekovnoga i ranoga modernoga razdoblja, no još su nedovoljno prepoznati i proučeni. Proces stvaranja modernih država sa sve snažnijom zakonodavnom djelatnošću postupno je sužavao prostor primjene ius commune, no ono se, u različitu opsegu, održalo sve do razdoblja kodifikacija, koje počinje s XVIII. st., a u pojedinim sredinama (San Marino, Andorra) održalo se i do danas.

Citiranje:
ius commune. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28055>.