TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ivanović

Ivanović, hrvatska pomorska obitelj iz Dobrote u Boki kotorskoj. Prvi poznatiji odvjetak obitelji Luka (1696–1759), brodovlasnik i ratnik, stekao je zasluge za Mletačku Republiku u borbama protiv Osmanlija, za koje mu je mlet. senat 1753. podijelio nasljedni naslov kneza (conte). A. Kačić Miošić posvetio mu je 1756. izdanje Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga. Marko Lukin (1726–56), pomor. kapetan, bio je zapovjednikom obiteljskoga jedrenjaka Presveti Križ i Gospa od Krunice s 18 članova posade i 8 topova kada je 1751. u vodama Patraskoga zaljeva pobijedio tripolitanski gusarski brod sa 150 vojnika i 16 topova. Za taj pothvat mlet. dužd Pietro Grimani predao mu je odličje viteza (cavaliere) s križem vitezova sv. Marka. God. 1756. zajedno s bratom Jozom (1729–77), pomor. kapetanom na istome brodu, sukobio se u grč. vodama s poznatim tripolitanskim gusarom Reisom Hadži-Ibrahimom, koji se želio osvetiti za patraski poraz. Braća Ivanović uspjela su svladati i ukloniti Hadži-Ibrahima, spaliti njegov brod, zarobiti 300 ljudi i oduzeti bogat plijen. Tu pobjedu, okončanu Markovom smrću od zadobivenih rana, opjevao je pjesnik Ivan Antun Nedić, dobrotski župnik, u spjevu Šambek satarisan Božjom desnicom (1757). A. Kačić Miošić u drugom izdanju Razgovora ugodnoga posvetio je Marku pjesmu Od kavaliera Marka Ivanovića iz Dobrote, od Boke Kotorske.

Citiranje:
Ivanović. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28196>.