TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Anjou

Anjou [8118žu'], francuska povijesna pokrajina, obuhvaćala je današnji departman Maine-et-Loire i dio departmana Indre-et-Loire, Mayenne i Sarthe. U predrimsko doba nastavali su je keltski Andecavi (Andes), koje je Cezar pokorio u ratu 57–56. pr. Kr. God. 886. opustošili su je Normani, a potkraj IX. st. dobio ju je vicekomes Fulko I., osnivač loze grofova od Anjoua. Za Geoffroia III., grofovija Anjou prešla je u ruke grofova od Gatinaisa, a ženidbom Geoffroia (engl. Geoffrey) V. s Matildom, kćeri Henrika I., pripala je engleskom kralju. Filip II. August vratio je 1205. Anjou pod vlast francuske krune, a Luj IX. Sveti dao je 1246. Anjou svojemu bratu Karlu, koji je 1266. stekao Napulj. God. 1290. grofovija Anjou vraćena je francuskoj kruni, a 1481. pripojena je francuskim krunskim zemljama.

Citiranje:
Anjou. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2835>.