STRUKE:

izvanredno stanje

izvanredno stanje, stanje u kojem se zbog pojave izvanrednih okolnosti (ugroženosti: zdravlja i života građana, mira i sigurnosti drž. poretka) ne primjenjuje određen broj pravnih normi, već se mjesto njih primjenjuju druge, za takav slučaj predviđene norme; te se norme obično odnose na prava i slobode građana, te na organizaciju i nadležnost različitih drž. tijela, od reda policijskih i sudbenih. Izvanredno stanje nastupa zbog ratne opasnosti, velikih elementarnih nepogoda i sl., a proglašava se aktom najviših organa drž. vlasti.

Citiranje:
izvanredno stanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28379>.