TRAŽI DALJE:
STRUKE:

anketa

anketa (franc. enquête: ispitivanje, istraživanje < pučki lat. *inquaesita za klas. lat. inquisita: istražena), organizirano ispitivanje ili prikupljanje podataka o nekom političkom, socijalnom, ekonomskom ili drugom pitanju, raspoloženju javnoga mišljenja i sl. Osobito u sociologiji, psihologiji, novinstvu i sl., metoda prikupljanja empirijskih podataka o stavovima građana o različitim društvenim pojavama. Pokazuje vremenski »presjek« i kvantitativnu raširenost istraživane pojave, najčešće na osnovi izabranog uzorka, radi procjene primijenjene na cijelu populaciju. Statističkim obradama podataka mogu se dobiti različiti pokazatelji pojave – od prosječnih vrijednosti do (latentnih) sklonosti ispitanika. Anketa ima pisani oblik s različitim pojedinačnim pitanjima ili nizovima (baterijama) pitanja kojima se pridaju različite mogućnosti odgovora: primjerice, od alternativnih (da – ne) do različitih numeričkih skala ocjenjivanja. Anketiranje se može provoditi na prigodnim ali i na reprezentativnim uzorcima, ovisno o ciljevima istraživanja. Najčešće se koristi za ispitivanje trenutačnoga stanja raspoloženja ispitanika (javno mnijenje, npr. Gallupov institut u SAD-u), kao i za sustavno praćenje stanja (radi usporedbe) u različitim vremenskim razmacima, npr. kratkoročno obnavljanje iste ankete (panel istraživanje) ili dugoročno (longitudinalno istraživanje). Anketiranje se može provoditi pojedinačno ili na više ispitanika istodobno (skupno). Anketa se koristi u različitim znanostima, i to u fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima. Njezinim rezultatima sve se više koriste moderna državna uprava, političke stranke, kao i marketinški orijentirane proizvodne i trgovačke firme. U novinarstvu je anketa poseban žanr. U lingvistici, anketa je sustavno prikupljanje podataka (jezične građe) od ispitanika, obično izvornih govornika, na temelju unaprijed pripremljenog upitnika. Anketa se osobito koristi u lingvističkoj geografiji (prikupljanje građe za jezične atlase), u dijalektologiji, ali i u drugim područjima jezičnih istraživanja.

Citiranje:
anketa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2842>.