TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Jachnow, Helmut

Jachnow [ja'xnof], Helmut, njemački slavist (Kienitz na Odri, 6. II. 1939). Sveučilišni profesor u Bochumu. Glavna su područja njegova istraživanja rusistika, pragmatika, sociolingvistika (posebno jezična politika u državama bivšega SSSR-a i bivše Jugoslavije), semantika, tvorba, povijesna onomastika, tekstna lingvistika, tipologija, leksikologija, povijest lingvistike u istočnoj Europi te germansko-slavenske jezične veze. U raspravi o podrijetlu glagoljice zastupa tezu »relativne izvornosti«. Glavno djelo: Slavenska osobna imena u Berlinu do češkoga doseljenja (Die slavischen Personennamen in Berlin bis zu tschechischen Einwanderung, 1970).

Citiranje:
Jachnow, Helmut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28432>.