STRUKE:

Jacopo da Bologna

Jacopo da Bologna [ja:'kopo ~ bolɔ'ńa], talijanski skladatelj koji je djelovao polovicom XIV. st. Malo se zna o njegovu životu. Od 1340. do 1355. djelovao je na dvorovima u Veroni i Milanu. Najistaknutiji je predstavnik ranoga talijanskoga smjera ars nova. Autor je mnogobrojnih caccia, lauda, te nekoliko moteta i madrigala u kojima prevladava jasna deklamacija teksta, ritmička raznolikost i melodijska pokretljivost tenorske dionice. Stilom se Jacopovi moteti približavaju francuskom motetu. Mnogobrojne preradbe njegovih djela u verzijama za glazbala s tipkama, primjerice u Codex Faenza 117, nastale nakon 1420., potvrđuju iznimnu popularnost njegova vokalnog opusa.

Citiranje:
Jacopo da Bologna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28459>.