Jakov Markijski, sv.

Jakov Markijski, sv. (lat. Jacobus de Marchia), talijanski katolički misionar (Monteprandone u Markama, 1394Napulj, 28. XI. 1476). Franjevac. Završio je pravo u Perugi, 1416. u Assisiju stupio u franjevački red. Do 1420. studirao je teologiju u Fiesoleu kraj Firence, gdje je bio učenik Bernardina Sienskoga. God. 1432–33. bio je gvardijan dubrovačkoga samostana Male braće, 1432. i 1435. vizitator, a 1435–38. vikar Bosanske vikarije. Propovijedao protiv krivovjerja u Bosni, bio suradnik Ivana Kapistrana u misijama po Slavoniji i Srijemu (Morović, Kamenica). Zauzimao se za križarske ratove protiv Osmanlija. Na koncilu u Baselu zastupao je pomirbu umjerenih husita s Crkvom, a na koncilima u Ferrari i Firenci zamisao o jedinstvu Zapadne i Istočne crkve.

Citiranje:
Jakov Markijski, sv.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28585>.