TRAŽI DALJE:
STRUKE:

jarbol

ilustracija
JARBOL, 1. goli jarbol srednjovjekovnoga broda, 2. jarbol s dva nastavka iz XVIII. st., 3. nakosni jarbol iz XVIII. st., 4. čelični jarbol ratnoga broda iz XIX. st., 5. jarbol teretnoga parobroda, 6. tronožni jarbol ratnoga broda s početka XX. st.
ilustracija1ilustracija2

jarbol (dalmatski, od lat. arbor: drvo; usp. krčkodalmatski juarbul).

1. U brodogradnji, vitki stup na palubi ili nadgrađu brodice ili broda. Izrađuje se od drveta, čelika ili aluminijske slitine, a može biti samonosiv (npr. cjevast, rešetkast, dvonožan, tronožan) ili užetima pridržan. Na trgovačkim brodovima jarbol služi za postavljanje signalne, navigacijske i druge opreme i dio je konstrukcije za utovar i istovar tereta, jer pridržava kosu gredu (samaricu) preko koje se vitlom podiže teret. Na suvremenim ratnim brodovima jarbol nosi opremu za signalizaciju, reflektore, antene radara i komunikacijskih uređaja, daljinomjere, senzore sustava za upravljanje paljbom, izviđačke platforme i dr. Kako bi se omogućio prolazak ispod mostova, riječni brodovi imaju preklopne, teleskopske ili uvlačive jarbole.

Na jedrilicama i jedrenjacima jarbol služi za razapinjanje jedara i za prenošenje porivne sile vjetra s jedrilja (→ jedro) na trup. Zbog velikih dinamičkih sila jarbol se za trup redovito pripinje oputom, tj. čeličnom, a rjeđe i drugom užadi ili lancima, koji se zatežu stezalicama. Uže kojim se pripinje jarbol za bok broda naziva se priponom, za pramac ili kosnik letom, a za krmu zaputkom. Jarbol jedrilice danas se izvodi kao cijev od aluminijske slitine ili kao šuplja ili laminirana drvena konstrukcija; najčešće ima uzdužni utor za pričvršćenje glavnog jedra. Kako bi se spriječilo njegovo izvijanje, jarbol se dodatno ukrućuje jednim ili s pomoću više nepomičnih križeva, koje čine horizontalne istake bočno pričvršćene za jarbol. Jarbol jedrenjaka može biti drveni ili čelični, prolazi kroz palube i seže do kobilice. U starijih jedrenjaka redovito je sastavljen od više dijelova, tj. od debla i nastavaka (košnih, sljemenih, vršnih), a često je za njega okovom pričvršćeno do šest pomičnih križeva, tj. vodoravnih greda koje nose križna jedra. Jedrenjaci imaju najviše pet (iznimno sedam) jarbola, a jarboli se nazivaju, počevši od pramca, pramčani, prednji, veliki, zadnji i krmeni jarbol. Jarboli zajedno s opremom čine jarbolje jedrenjaka. (→ snast)

2. U arhitekturi i građevinarstvu, konstruktivni element o koji se vješaju i razapinju krovne konstrukcije od užadi i tkanine, postavljaju zastave i sl.

Citiranje:
jarbol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28754>.