Jastrebov, Ivan Stepanovič

Jastrebov [ja'str’ibəf], Ivan Stepanovič, ruski diplomat i etnograf (Gromuška, Tambovska gubernija, 27. I. 1839Solun, 7. I. 1894). Na diplomatskim dužnostima boravio u Skadru, Prizrenu i Solunu (1876–86). Pisao o običajima Slavena pod osmanskom vlašću. U njegovu djelu Stara Srbija i Albanija (1904) nalaze se vrijedni etnografski podatci.

Citiranje:
Jastrebov, Ivan Stepanovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28814>.