STRUKE:

Jelaska, Vladimir

Jelaska, Vladimir, hrvatski geolog (Solin, 18. VII. 1936). Diplomirao (1962), magistrirao (1971) i doktorirao (1977) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je radio kao redoviti profesor do umirovljenja; bio je predstojnik Geološko-paleontološkoga zavoda i pročelnik Geološkog odsjeka. Bavi se stratigrafskom geologijom i sedimentologijom. Bitno sudjelovao u koncipiranju izradbe formacijske geološke karte Hrvatske. Član međunarodnog društva sedimentologa. Dobitnik Nagrade za znanost »Ruđer Bošković« (1992). Glavno djelo: Stratigrafija gornjokrednih naslaga otoka Brača u okviru geodinamske evolucije jadranske karbonatne platforme (suautor I. Gušić, 1990).

Citiranje:
Jelaska, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 10. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28959>.