Anouilh, Jean

ilustracija
ANOUILH, Jean

Anouilh [anu'j], Jean, francuski dramatičar (Bordeaux, 23. VI. 1910Lausanne, 3. X. 1987). Za II. svjetskog rata sudjelovao u Pokretu otpora. Debitirao dramom Hermelin (L’Hermine, 1932). Svoje kazališne komade okupio je u nekoliko nizova: »crni komadi« (»pièces noires«): Putnik bez prtljage (Le Voyageur sans bagage, 1932), Euridika (Eurydice, 1942), Antigona (Antigone, 1944), Romeo i Jeannette (Roméo et Jeannette, 1946); »ružičasti« (»pièces roses«): Ples lopova (Le Bal des voleurs, 1938), Sastanak u Senlisu (Le Rendez-vous de Senlis, 1941) i »blistavi« (»pièces brillantes«): Poziv u dvorac (L’Invitation au château, 1947), Kolomba (Colombe, 1951). Posebno mjesto u Anouilhevu opusu zauzimaju tzv. kostimirani komadi (»pièces costumées«), gdje se govori o povijesnim osobama i misli na vječni sukob između vlasti i neposlušnika: Ševa (L’Alouette, 1953) – junakinja je Ivana Orleanska; Becket ili Božja čast (Becket ou l’honneur de Dieu, 1959). U nekoliko filmova autor dijaloga, piše i originalne scenarije. Izvrstan poznavalac dramske tehnike, često u antičkom ruhu tretira moderne psihološke i društvene probleme. U njegovu teatru prevladavaju mračni tonovi: naglašeni pesimizam, gađenje nad farizejskim moralom građanskoga svijeta i misao o apsurdnosti ljudske egzistencije. Kako bi se ponovno našao »izgubljeni raj djetinjstva«, trebalo bi, kaže Anouilh, zaboraviti sve prljavo i nisko što život sa sobom nosi: trebalo bi nikad ne postati »odrastao«.

Citiranje:
Anouilh, Jean. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2896>.