TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Jelčić

Jelčić (Gjelčić, Gelčić, Đelčić, Gelcich), hrvatska pomorska obitelj podrijetlom iz Staroga Grada na Hvaru. Eugen (Kotor, 1854 – Beč, 1915), pomorski pisac i pedagog; profesor i ravnatelj Nautičke škole u Kotoru (1878–81) i u Malome Lošinju (1891–95), voditelj nautičkog odsjeka (1895–98) i ravnatelj (od 1901) Akademije za trgovinu i pomorstvo u Trstu, školski nadzornik, nautički vještak i dvorski savjetnik. – Unaprijedio nastavu u nautičkim školama, dao znatne prinose u području navigacije, oceanografije, kartografije, brodskoga magnetizma i gospodarskog razvoja brodarstva. Pisac znanstvenih djela i udžbenika. Članovi obitelji bili su pomorski povjesničar Josip i pomorski kapetan Toma (Rijeka, 1806 – Rijeka, 1875). Nakon završena pomor. školovanja, od 1837. Toma je bio u službi Austrijskoga Lloyda, kao jedan od prvih kapetana i zapovjednika parobrodâ. God. 1846. spasio je engleski brod Spitfire. Napustivši 1848. aktivnu pomorsku plovidbu, nastanio se u Rijeci, gdje je bio vlasnikom jedrenjaka, gradskim zastupnikom i članom trgovačke komore.

Citiranje:
Jelčić. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28965>.