Jencks, Charles

Jencks [62721eŋks], Charles, američki arhitekt i teoretičar (Baltimore, 21. VI. 1939London, 13. X. 2019). Studirao na Harvardovu i na Londonskome sveučilištu. Predavao na američkim sveučilištima (Yale, Harvardovo sveučilište, Princeton i dr.). Svojim djelima i raspravama utjecao je na razvoj suvremene arhitektonske kritike; u djelu Jezik postmoderne arhitekture (The Language of Post-Modern Architecture, 1977) prvi je odredio pojam postmoderne arhitekture. U djelu Arhitektura »skokovitog« svemira (The Architecture of the Jumping Universe, 1995) analizirao novija kretanja u graditeljstvu primjenjujući teoriju kompleksnosti. Maštovito uređivao okoliš oko kompleksnih javnih građevina (Nacionalna galerija moderne umjetnosti u Edinburghu, 2001). Bavio se oblikovanjem namještaja i skulptura (DNA skulptura u parku Kew Garden u Londonu, 2003).

Citiranje:
Jencks, Charles. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29017>.