Jiroušek, Željko

Jiroušek, Željko, hrvatski povjesničar umjetnosti (Zagreb, 3. II. 1911Zagreb, 30. I. 1997). Diplomirao (1935) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao (1946) tezom Novi prilozi za povijest crkve Sv. Katarine u Zagrebu; od 1946–82. bio je profesor na istome fakultetu. Proučavao je gotiku i barok u Hrvatskoj, napose u Zagrebu, europsku ranosrednjovjekovnu umjetnost i predromaničko kiparstvo u Dalmaciji.

Citiranje:
Jiroušek, Željko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29184>.