STRUKE:

acidofilan

acidofilan (lat. acidum: kiselina + -filan), koji podnosi kiseline ili kiselu sredinu, npr. acidofilne bakterije.

acidofilan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=292>.