STRUKE:

Jouhaux, Léon

Jouhaux [žu·o'], Léon, francuski sindikalni vođa (Pariz, 1. VII. 1879Pariz, 28. IV. 1954). Jedan od vođa Amsterdamske sindikalne internacionale. U početku se zalagao za revolucionarni sindikalizam; kao glavni tajnik francuske Opće konfederacije rada (Confédération générale du travail – CGT, 1909–40., 1945–47) zauzimao se za strogo odvajanje pokreta od politike, pa je 1936. odbio ući u vladu L. Bluma. Tijekom II. svjetskog rata bio (1943–45) u nacističkim koncentracijskim logorima. U prosincu 1947. izazvao je rascjep u CGT-u, u kojem su tada većinu imali komunisti, i osnovao reformističku sindikalnu organizaciju, nazvanu Opća konfederacija rada – radnička snaga (Confédération générale du travailForce ouvrière), kojoj je od veljače 1948. bio predsjednik. Suosnivač Međunarodne konfederacije sindikata (1949). Dobio je Nobelovu nagradu za mir 1951.

Jouhaux, Léon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 8.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29369>.