STRUKE:

Jovijan Flavije

Jovijan, Flavije (latinski Flavius Claudius Iovianus [fla:'wi·us klạu'di·us jowia:'nus]), rimski car (Singidunum, danas Beograd, Mezija, 331Dadastana, Bitinija, 17. II. 364). U ratu protiv Perzijanaca bio je vojskovođa Julijana II. Apostata. Kada je ovaj od zadobivene rane umro, vojska je 363. proglasila Jovijana za istočnorimskoga cara. Kako bi vojsci osigurao uzmak, Jovijan je Perzijancima učinio znatne teritorijalne ustupke (prepustio im je Armeniju i provincije u Mezopotamiji stečene 297). On je ponovno uspostavio vjersku ravnopravnost i kršćanstvu obnovio povlastice, koje mu je Julijan Apostat bio oduzeo.

Citiranje:
Jovijan Flavije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29393>.