antemurale

antemurale [~mu:ra:'~] (lat.), predziđe; u povijesno-geopolitičkom i geostrateškom smislu, određeni prostor koji ima ulogu obrambene zone pred osvajačkim prodorima; teritorij sa stanovništvom i tvrđavskim naseljima organiziranima za istaknutu obranu; u suvremenome geostrateškom nazivlju antemurale je zapravo krajina, neprestano ratno poprište koje brani zaštićeno zaleđe (→ hinterland). Naziv Antemurale Christianitatis (latinski: Predziđe kršćanstva) prvi je uporabio 1143. Bernard iz Clairvauxa za križarsku posadu Edese (danas Şanlıurfa u južnoj Turskoj), koja je grad branila od Seldžuka. Od XV. st. javlja se kao jedna od metafora obrambenoga pojasa koji štiti zapadno kršćanstvo od osmanskih osvajanja. Papa Pio II. opisao je sredinom XV. st. albanska područja pod Skenderbegovom vlašću kao Antemurale Christianitatis Italiaeque, a u prvim desetljećima XVI. st. počinje se, uz nazive srodna značenja (»štit«, »vrata«), rabiti u izvorima koji opisuju Hrvatsku kada ona postaje važna u sprječavanju osmanskih prodora prema Italiji, Kranjskoj i Austriji: prema nekim autorima taj se naziv rabi već u pismu pape Lava X. nakon pobjede bana Berislavića nad osmanskim četama (1513) kod Dubice; prva njegova neupitna uporaba zabilježena je 1523. u govoru kneza Krste I. Frankapana pred papom Hadrijanom VI. u Rimu. Koncept Antemurale Christianitatis ostaje prisutan u hrvatskoj književnosti i političkoj misli u kasnijim stoljećima te je utjecao na formiranje hrvatske nacionalne ideologije.

Citiranje:
antemurale. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2940>.