Juhn, Hinko

Juhn [ju:n], Hinko, hrvatski kipar i keramičar (Podgorač kraj Našica, 9. VI. 1891Zagreb, 5. XI. 1940). U Zagrebu je završio Višu školu za umjetnost i umjetni obrt 1911 (R. Frangeš-Mihanović). Usavršavao se u Firenci, Dresdenu i Beču. Vodio Odsjek za keramiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (1921–24), a potom u Obrtnoj školi (1924–40). Pod utjecajem A. Maillola i I. Meštrovića, u kamenu, bronci, drvu i keramici izrađivao je poetizirane ženske aktove i portrete. Bavio se medaljarstvom te dekoracijom interijera. U Zavičajnom muzeju Našice 1987. otvorena je spomen-soba H. Juhna.

Citiranje:
Juhn, Hinko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29470>.