Jukić, Ivan Franjo

ilustracija
JUKIĆ, Ivan Franjo

Jukić, Ivan Franjo (Frano), hrvatski pisac, kulturni i politički djelatnik (Banja Luka, 8. VII. 1818Beč, 20. V. 1857). Franjevac, bogosloviju studirao u Zagrebu i Veszprému u Madžarskoj. Nakon kratkotrajne suradnje s Omer-pašom Latasom dospio je, optužen kao panslavist, u carigradsku tamnicu. Izbavljen je zauzimanjem austrijskoga konzula, pjesnika A. Mihanovića. Bio je pristaša ilirskoga pokreta, kojega je program prenio u Bosnu pa se zauzimao za njegovu provedbu. Surađivao je u Srpsko-dalmatinskome magazinu, Gajevoj Danici, Vrazovu Kolu. Jukić je začetnik moderne svjetovne književnosti u Bosni, zagovarao je osnutak pučkih učionica, knjižnica, muzeja, književnog društva, skupljao je narodno blago (Narodne piesme bosanske i hercegovačke…, 1858), pokrenuo, uređivao i uglavnom sam ispunjavao časopis Bosanski prijatelj (3 broja, 1850., 1851., 1861). Objavljivao je pjesme, putopise, koji su umjetnički najvrjedniji dio njegova opusa, historiografske, zemljopisne, etnografske i političke tekstove (Zemljopis i poviestnica Bosne: od Slavoljuba Bošnjaka, 1851; Zemljodržavopisni pregled turskog carstva u Europi, 1851; Omer-paša i bosanski Turci, 1851; Putovanje iz Sarajeva u Carigrad god. 1852. mjeseca svibnja, 1861).

Citiranje:
Jukić, Ivan Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29476>.