TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Juraj, sv.

ilustracija
JURAJ, sv., djelo Giuseppea Cesarija, Zagreb, Strossmayerova galerija starih majstora

Juraj, sv. (lat. Georgius, grč. Γεώργıος, Geṓrgios), kršćanski mučenik. Prema predaji rimski časnik, mučen za Dioklecijanova progona kršćana 303. u Kapadociji (Mala Azija). Štovanje mu je isprva bilo vezano za Palestinu (u Lidi već od V. st.) i Egipat, zatim se proširilo u Bizantu i od VII. st. na Zapadu, gdje je postao osobito štovan u doba križarskih ratova kao prototip idealnoga kršćanskog viteza. Tada su ga uzeli za patrona mnogi gradovi (Barcelona, Genova, u nas Senj, Lovran, Brseč), pokrajine (Ligurija) i države (Armenija, Engleska, Katalonija, Portugal). Od VI. st. širile su se legende o njegovu mučeništvu, od XI. st. o njegovim čudesima, a tek od XII. st. uvodi se motiv borbe sa zmajem, najčešći motiv u ikonografiji sve do novijega doba. Zaštitnik je u svim pogibeljima i životnim opasnostima; u ratarskim krajevima zaštitnik je zemlje, usjeva, stoke, kod Slavena zamijenio je pretkršćanske ratarske kultove.

Citiranje:
Juraj, sv.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29535>.