Jurkić, Gabrijel

Jurkić, Gabrijel, hrvatski slikar (Livno, BiH, 24. III. 1886Livno, 25. II. 1974). Učio je slikarstvo u privatnoj školi B. Čikoša-Sesije i M. Cl. Crnčića, potom na Višoj školi za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu i na Akademiji u Beču (K. Pochwalski). Isprva je slikao krajolike i portrete u duhu simbolizma i secesije (Visoravan u cvatu, 1914; Majka, 1915; Čempresi, 1916), potom je u razdoblju 1919–21. nastao niz skica pod utjecajem impresionizma njemačke škole, osobito M. Liebermanna (Livno, Motiv s Lapada, Divlji mak), u kojima objedinjuje impresionistička iskustva i dekorativnost secesije. U njegovu kasnijem stvaralaštvu prevladava produhovljeni realizam (ciklusi Zima, 1924; Večeri četiriju godišnjih doba, 1934). Bavio se ilustriranjem knjiga, restauratorskim radom, grafikom, pisanjem članaka i ogleda o likovnoj umjetnosti i o svojim suvremenicima.

Citiranje:
Jurkić, Gabrijel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29593>.