Justinijanović, Juraj

Justinijanović, Juraj, hrvatski matematičar (Stari Grad na Hvaru, 8. III. 1895Zagreb, 26. VII. 1965). Studirao matematiku i fiziku na filozofskim fakultetima u Grazu, Beogradu i Zagrebu gdje je i diplomirao (1921). Doktorirao (1924) na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu. Radio na Pomorskoj vojnoj akademiji u Dubrovniku, Višoj pedagoškoj školi i Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu, redoviti profesor (od 1956), predstojnik Katedre za nacrtnu geometriju. S pomoću stereografskih projekcija riješio neke probleme krivulja drugoga stupnja i probleme u kristalografskoj geometriji. Autor udžbenika Nacrtna geometrija za strojarsko-brodograđevni fakultet, I–III, 1960.

Citiranje:
Justinijanović, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29621>.