Antica, Kristo

Antica, Kristo (talijanizirano Antizza Raguseo), svećenik, profesor matematike i nautike (Lastovo, sredina XVIII. st.Dubrovnik, početak XIX. st.). Glavninu aktivnoga i stvaralačkoga života proveo u inozemstvu. Predavao u Livornu na nautičkoj školi Accademia dei Floridi. Primjerak njegova redukcijskoga nautičkoga kvadranta, objavljena u Marseilleu 1802., sačuvan je i izložen u Pomorskome muzeju HAZU u Dubrovniku, a rad o nautici u rukopisu: Nautika – najbolja metoda koju je pronašao prof. matematike i nautike, Dubrovčanin, opat Antica (Nautica – Metodo eccelentissimo inventato dal prof. di matematica e nautica abbate Antizza Raguseo), čuva se u Bogišićevoj biblioteci u Cavtatu.

Citiranje:
Antica, Kristo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2976>.