TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kalkulator

ilustracija
KALKULATOR, znanstveni

kalkulator (engl. calculator < kasnolat. calculator: onaj koji računa; učitelj aritmetike), uređaj za računanje, tj. automatsku provedbu računskih operacija; računalo. Smatra se da je prvi mehan. uređaj za zbrajanje i oduzimanje izradio B. Pascal 1642. Mehanički kalkulatori svoj su procvat doživjeli u prvoj pol. XX. st., a s razvojem elektronike 1950-ih pojavili su se i prvi digitalni elektronički kalkulatori. Isprva su to bili stolni kalkulatori, a prvi elektron. džepni kalkulatori, izmjerama i oblikom prikladni za držanje u ruci, pojavili su se poč. 1970-ih. Zbog niske cijene i praktičnosti, džepni su kalkulatori ubrzo postigli najširu primjenu, pa se pod nazivom kalkulator najčešće podrazumijeva upravo ta vrsta uređaja. (→ računalo)

Džepni kalkulator danas se najčešće izrađuje sa zaslonom s tekućim kristalima, rjeđe sa svijetlećim diodama, ima tipkovnicu za unos brojeva i naredbi, a napajanje el. energijom omogućuju mu galvanski članak ili ugrađeni fotoelement. Mikroprocesor i privremena memorija kalkulatora u njegovoj najjednostavnijoj izvedbi omogućuju računanje s osnovnim računskim operacijama, a tzv. znanstveni kalkulator računa i s višim operacijama te mat. funkcijama. Pojedini modeli imaju i dodatnu memoriju pa ih se može programirati, ili su pak opremljeni priključkom za modul s namjenskim programima, pisačem i dr.

Jedan od prvih džepnih kalkulatora u svijetu proizvodio se od 1972. u tvornici Digitron u Bujama, pa je u Hrvatskoj naziv digitron gotovo postao istoznačnicom za džepni kalkulator.

Citiranje:
kalkulator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29975>.