Kalogjera, Damir

Kalogjera [kalo'62720era], Damir, hrvatski anglist i lingvist (Korčula, 27. VII. 1932). Diplomirao engleski i hrvatski jezik i književnost na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1965. Sveučilišnu karijeru započeo je 1957. kao asistent u Sarajevu, a od 1964. predaje na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu; redoviti profesor od 1982., profesor emeritus od 2003. Predavao je o engleskoj lingvistici, sintaksi i sociolingvistici. Znanstvena je istraživanja počeo u području engleske gramatike, a bavio se i kontrastivnom analizom engleskoga naspram hrvatskog jezika. Od 1970-ih intenzivnije se bavi sociolingvističkim pitanjima. Objavio je mnogobrojne anglističke i sociolingvističke članke u zemlji i inozemstvu, a značajan je i njegov rad na istraživanju govora otoka Korčule.

Citiranje:
Kalogjera, Damir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29996>.